ประชุมวิชาการอื่นๆ

“Hiking across the brain: from basement to the top”

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ห้องประชุมสโมสรคณะแพทยศาสตร์ ขั้น 4 อาคารคุณากร ดณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมตาสตร์ ศูนย์รังสิต

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ในโรคระบบประสาท ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ

ขอเรียนเชิญ แพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม refresher course 2562 วันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา