ประชุมวิชาการอนุสาขา

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 6วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจัด The 2nd THAI-NEMS Pre-congress teaching course (Electrodiagnosis and neuromuscular ultrasound) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา