งานประชุมวิชาการประจำเดือน

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรูปแบบการประชุม virtual Meeting ไม่มีค่าลงทะเบียน 👍

ไม่มีค่าลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีรูปแบบการประชุม virtual Meetingในวันที่ 8 มกราคม 2564 จากการประชุมแบบ hybrid เป็นแบบ online เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีผู้ฟังในห้องประชุม

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อดารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา
"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560" Download PDF file: -"ร่างตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน ปี พ.ศ.2559-2560"

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 ดาวน์โหลด PDF

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2557-2558 ดาวน์โหลด PDF

ตารางประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2556-2557 ดาวน์โหลด PDF

การประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2555-2556 ดาวน์โหลด PDF

ขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ?วันโรคระบบประสาทเพื่อประชาชน? ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุม กำหนดการ

การประชุมวิชาการประจำเดือนของสมาคมประสาทวิทยา ปีการศึกษา 2554-2555 ดาวน์โหลด PDF

ตารางการประชุมวิชาการประจำเดือน พ.ศ.2552-2553 The Neurological Society of Thailand ณ ห้องประชุม ศ.ประสพ รัตนากร ตึกอำนวยการชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา