วารสารทางการแพทย์

สมาชิกท่านใดสนใจสั่งซื้อหนังสือ ในโครงการผลิตตำราราชวิทยาลัยอายุรแพทย์


สนใจติดต่อได้ที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย


อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


โทรศัพท์ 0-2716-6744 ต่อ 11
โทรสาร 0-2718-1652alt alt alt