ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำเดือนประจำปี พ.ศ. 2565-2566 (Interhospital conference) ครั้งที่ 3

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำเดือนประจำปี พ.ศ. 2565-2566 (Interhospital conference) ครั้งที่ 3
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ลิงก์นี้ค่ะ 
https://webcast.live14.com/neurointerhospital091265
**(ขอความร่วมมือแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจในกรุงเทพฯ มาร่วมงาน Onsite เท่านั้น)**

ติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่สมาคมประสาทวิทยาฯ
โทร. 02-716-5994, 02-716-5901