http://www.neurothai.org/content.php?id=477
http://www.neurothai.org/content.php?id=483
http://www.neurothai.org/content_news.php?id=469
html slideshow
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "The Neurological Society of Thailand" ให้ใช้อักษรย่อว่า NST.

สมาคมนี้ใช้เครื่องหมาย เป็น วงก ลม 2 วง เป็นสีน้ำเงินเข้ม ขอบของวงกลมเป็นสีทอง พื้นที่ในวงกลมด้านในมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเขียว และมีงูเห่าอยู่ในแผนที่ประเทศไทย มีส้อมเสียบและค้อนเคาะไขว้บนตัวงูเห่า ด้านข้างวงกลมมีเลข ด้านซ้าย พ.ศ. 2503 ด้านขวา ค.ศ. 1960 ระหว่างวงกลมจะมีหนังสือสีทองคือสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ด้านบน และ The Neurological Society of Thailand ด้านล่าง ในระหว่างชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะมีจุดทั้งซ้ายและขวา

มีวัตถุประสงค์หลัก ในด้านบำรุงและส่งเสริมการแพทย์ สาขาประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย ตลอดจนการศึกษา การวิจัยและป้องกันรักษาโรคทางประสาทวิทยา ให้ก้าวหน้าไปตามหลักวิทยาการแพทย์ และ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ในวิชาการ สาขาประสาทวิทยา และการป้องกันตัวเองจากโรคนี้แก่ประชาชน


 
 


จัดขึ้นในวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน พ. ศ. 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์4th Nov 2022 8.30 am.-5.30 pm. ณ ห้องประชุม Eternity ชั้น G โรงแรม Pullman Bangkok King Power

ในวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล รูปแบบการประชุมครั้งนี้เป็...

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพ...

วันที่ 25 และ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรม Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit โดย NAVER Cloud ร่วมกับ ...

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ ส่งรายชื่อลงทะเบียน ได้ที่ คุณพิมพ์ชญา E-mail: epilepsy09@gmail.com Tel 02-716...