วารสารทางการแพทย์

ตำราประสาทวิทยาทันยุค (Modern Neurology) โดย รศ.นพ.ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

เป็นตำราประสาทวิทยาที่รวบรวมโรค และสรุปความก้าวหน้าทางประสาทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินและการรักษาผู้ป่วยอย่างสมเหตุสมผล และเกิดประสิทธิผล ตำราเล่มนี้มีความทันสมัย เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการจะเรียนเพื่อรู้และสอบ และสำหรับแพทย์ทั่วไปที่จะศึกษาเพิ่มเติมหรืออ่านทบทวนเมื่อพบผู้ป่วยที่ไม่ มั่นใจในการรักษา หรือสำหรับแพทย์ประจำบ้านในช่วงการฝึกอบรมที่ต้องการจะทบทวนเนื้อหาวิชาทั้ง หมด

หน้า 460 หน้า พร้อมภาพสี ปกแข็ง ราคาปก 750 บาท ลดเหลือ 650 บาท
ติดต่อที่ คุณนงลักษณ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ โทร. 02-946-9794,

e-mail: kkulkantrakorn@yahoo.com


Kongkiat Kulkantrakorn, M.D.
Associate Professor
Neurology division, Department of Internal Medicine
Faculty of Medicine, Thammasat University