ประชุมวิชาการอนุสาขา

การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 6 และ The 2nd THAI-NEMS Pre-congress teaching course (Electrodiagnosis and neuromuscular ultrasound)

ขอเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2562 ครั้งที่ 6  วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจัด The 2nd THAI-NEMS Pre-congress teaching course (Electrodiagnosis and neuromuscular ultrasound) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา จุดประสงค์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนปัญหาและแนวทางใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ให้แก่แพทย์และผู้ปฏิบัติงานที่สนใจงานประสาทวิทยาในด้านโรคประสาทและกล้ามเนื้อนั้น