ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ?The 9th PACTRIMS (Pan-Asia Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)?


เรียน แพทย์สมาชิกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย

     ด้วยชมรมโรค MS แห่งประเทศไทย ร่วมกับ PACTRIMS (Pan-Asia Committee for Treatment
and Research in Multiple Sclerosis) ได้ดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
?The 9th PACTRIMS (Pan-Asia Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis)?
ในวันที่ 27-29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรมMillennium Hilton
ถ.เจริญนคร เขตคลองสาน จ.กรุงเทพ


     เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคในกลุ่มปลอกเยื่อหุ้มประสาทอักเสบ (Multiple Sclerosis, Neuromyelitis Optica)
แก่ แพทย์ พยาบาล นักวิจัย และบุคคลากรทางการแพทย์อื่นๆในภูมิภาคเอเซีย โอเชียเนีย ชมรมโรค MS แห่งประเทศไทย
ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการในครั้งนี้


     ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณดวงฤดี สัปประเสริฐ Tel. 02-419-7101 ในวันและเวลาราชการ
หรือ Email : Pactrimsth2016@gmail.com


     ชมรมโรค MS แห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนการ
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการในครั้งนี้


Invitation-Pactrim


Pactrims-2016


Pactrims-Thailand-Programm-1


Pactrims-Thailand-Programm-2


Pactrims-Thailand-Programm-3


Pactrims-Thailand-Programm-4


Registration---PACTRIMS-2016Download :

1.  Schedule

2.  Registration form