ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 รูปแบบประชุมครั้งเป็นแบบ Onsite (face to face)

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจ  เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2566 ครั้งที่ 10 รูปแบบประชุมครั้งเป็นแบบ Onsite (face to face)
ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา 
 
วิทยากรบรรยายคับคั่งมากด้วยประสบการณ์ พร้อมทั้งวิทยากรต่างประเทศ

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/RubpMemKdxDUmR3H7
หรือสแกน QR code
 
🔺🔺ท่านผู้สนใจเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลด หนังสือประชุมและขออนุมัติต้นสังกัด ได้ที่ http://www.neurothai.org/media/news_file/516-Thainems66-invletter-to-med-20230904143250.pdf
 
ติดต่อสอบถาม
ชมรมโรคเส้นประสาทฯ
02-716-5901 E-mail: thainems.society@gmail.com