ประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งอนุกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย วาระ 2566-2568