ประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 62 Virtual Meeting Theme : UPDATE ON NEUROLOGY & INTERNAL MEDICINE

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก แพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 62 ในรูปแบบ Virtual Meeting  โดยมี Theme “UPDATE ON NEUROLOGY & INTERNAL MEDICINE” ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2565 

ลงทะเบียนคลิก link :https://webcast.live14.com/annualmeeting2022/index.php

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: สมาคมประสาทวิทยาฯ   02-716-5994   E-mail: nstt2004@gmail.com