แนวทางการใช้ยาต้าน CGRP สำหรับป้องกันไมเกรนในประเทศไทย

 แนวทางการใช้ยาต้าน CGRP สำหรับป้องกันไมเกรนในประเทศไทยโดยชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะภายใต้สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย