ประชุมวิชาการอื่นๆ

ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายทางวิชาการ MS masters Thailand ep.1 ในหัวข้อเรื่อง Basic immunology for neurologists


 

ชมรมเอ็มเอสแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เมอร์ค จำกัด ขอเรียนเชิญแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าฟังการบรรยายทางวิชาการ MS masters Thailand ep.1 ในหัวข้อเรื่อง Basic immunology for neurologists ซึ่งเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา รวมไปถึง อายุรแพทย์ทั่วไป อายุรแพทย์ประสาท ตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เป็น Free Online Meeting ตั้งแต่เวลา 9.00-10.30น. โดยแพทย์ผู้เชียวชาญด้าน Neuroimmunology ของประเทศ... ผู้สนใจ ห้ามพลาด ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน QR Code หรือ Link

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mvECXSgqSiGvhzTzKmg3gA 

ในกรณีที่พบปัญหาในการรับชม

ติดต่อคุณเค้ก 086-109-6662