งานประชุมวิชาการประจำปี

การประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 61 ในรูปแบบ Virtual โดยมี Theme: From the New Normal to the New Future

เรียน ท่านแพทย์สมาชิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2564 ครั้งที่ 61 ในรูปแบบ Virtual โดยมี Theme: "From the New Normal to the New Future" ในวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 โดยไม่มีผู้ฟังในห้องประชุม
 
ท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเข้าฟังได้ที่ link  https://register61.nstt-virtual-meeting.com/home.php
 
อัตราค่าลงทะเบียนออนไลน์  2,000 บาท
 
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 02-716-5901  หรือเมล์ nstt2004@gmail.com