การประชุมวิชาการ

ประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 60 วันที่ 4-6 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ประกาศเลื่อนการประชุมวิชาการประจำปี 2563 ครั้งที่ 60 วันที่ 4-6 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสที่ได้มีการแพร่ระจายไปทั่วโลก  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้พิจารณาและมีมติแจ้ง ประกาศการเลื่อน การจัดงานประชุมวิชาการ 2563 ครั้งที่ 60  ออกไปก่อน  โดยจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้สมาชิกทราบภายหลังโดยทั่วกัน